Orica.ir

تاریخ: 19 تیر 1396

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پالایشگاه تهران

 

اعضای کمسیون انرژی مجلس دربازدید از پالایشگاه تهران در نشستی مشترک با مدیران شرکت ملی پالایش و پخش نیز شرکت کردند.

نشریه