دوشنبه 25 تیر 1403
Menu

محصولات پالایشگاه ها

ردیف نام پالایشگاه سال تاسیس ظرفیت فعلی محصولات
1

شرکت پالایشگاه نفت اصفهان

www.eorc.ir

1358 370 هزار بشکه در روز بنزین – نفت سفید – نفت گاز – نفت کوره – گاز مایع – روغن خام سبک و سنگین – انواع حلال ها – سوخت هواپیما – لوبکات – آیزوماکس – وکیوم باتوم – نفت گاز آیزوماکس – نفتا – گوگرد - آیزوریسایکل
2 شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس www.baorco.ir 1376 350 هزار بشکه در روز گاز مایع – بنزین موتور – نفتای سنگین – سوخت جت  ( ATK ) – نفت سفید – نفت گاز – نفت کوره – گوگرد– حلال 402  - VAC.BOT – لوبکات سنگین – ایزوریسایکل – VAC SLOPS
3

شرکت پالایشگاه نفت تبریز

www.tbzrefinery.co.ir

1362 110 هزار بشکه در روز تولید گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز، وكيوم باتوم(v.b) ، آيزو ریسايكل ، آيزو فيد، قير، انواع حلال ها(حلال Aw402 و حلال Aw404)، گوگرد گرانولي، خوراک پتروشیمی، ATK، لوبكات سبك، سلاپس واكس، انواع روغن ها -  ریفورمیت – روغن پایه – برش های روغنی
4

شرکت پالایشگاه نفت تهران

www.torc.ir

1347 250 هزار بشکه در روز

گاز مایع – نفت سفید – بنزین – نفت کوره – گازوئیل – سوخت هوایی سبک و سنگین – گوگرد – لوبکات سنگین – لوبکات سبک – وکیوم باتوم – آیزوریسایکل – نفتای سبک - پروپان

5

شرکت پالایشگاه نفت شیراز

www.sorc.ir

1349 60 هزار بشکه در روز گاز مایع – بنزین معمولی – بنزین جت – نفت جت – انواع حلال ها – نفت سفید – گوگرد – نفت کوره – نفت گاز ( گازوئیل ) – انواع مختلف قیر – آیزوریسایکل – آیزوفید – وکیوم باتوم – وکیوم سلاپس
6

شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه

www.korc.ir

1301 24 هزار بشکه در روز گاز مایع – بنزین موتور – نفت سفید – نفت گاز – نفت کوره – حلال پنتان – نرمال هگزان – MC160 – رافینت – LPG – ATK  - حلال 402 – 404 – 502 – 503 – 410 - بوتان
7

شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

www.pgsoc.ir

1385 360 هزار بشکه در روز

بنزین یورو 5 – گازوئیل – گاز مایع (LPG ) گوگرد – سوخت جت - هیدروژن