پنجشنبه 24 خرداد 1403
Menu

وظایف خاص انجمن

  • 1تعامل سازنده و فعال با صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازمان بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی.
  • 2تعامل با اداره امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت از محیط زیست، شهرداریها، سازمانهای تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کنندگان، شورای رقابت و غیره در جهت حفظ منافع و دستاوردهای انجمن.
  • 3حمایت از پالایش نفت و فرآورده های آن و کوشش برای جلوگیری از رقابتهای نامشروع.
  • 4سعی در بهبود کیفی تولیدات کارخانجات و واحد های تابعه صنایع پالایشی کشور.
  • 5معرفی تولیدات صنایع پالایشی به بازارهای مصرف.
  • 6همکاری در برگزاری نمایشگاهها و همایش های مرتبط با صنایع پالایشی و حضور و مشارکت فعال در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
  • 7انتشار فصل نامه عمومی و تاسیس وبگاه اطلاع رسانی جهت انعکاس اخبار عملکرد انجمن با رعایت مقررات قانونی.
  • 8انجمن صنفی می تواند عضویت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران را با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل.