ﺳﻪشنبه 08 خرداد 1403
Menu

اهداف

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای صنعت پالایش نفت

 • انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای صنعت پالایش نفت در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن صنفی و کانون های مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی این صنعت که خود حفظ منافع سهامداران و منافع جامعه و مصرف کنندگان می باشد این انجمن به اهداف فوق که سهامداران آن حدود 80٪ تولید داخلی را تأمین می نماید در مورخ 26/05/1392 تشکیل و به ثبت رسید این مجموعه شامل پالایشگاههای عمده کشور می باشند که پس از اجرائی شدن اصل 44 به بخش خصوصی واگذار گردیده اند عمده پالایشگاههایی که در بخش پالایش و تولید محصولات نفتی از قبیل گاز مایع ، بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره ، قیر ، گوگرد ، سوخت هواپیما ، سوخت جت فعالیت دارند .

اهداف انجمن

 • حمایت از صنعت پالایش نفت کشور با تکیه بر توانمندیهای داخلی و کوشش برای جلوگیری از رقابت های نامشروع
 • فعالیت در جهت بهبود کیفی تولیدات پالایشگاهها و واحدهای تابع صنعت پالایش کشور
 • معرفی صنایع پالایش و توانمندیهای موجود به بازار مصرف داخلی و خارجی
 • همکاری در برگزاری نمایشگاه و همایش های مرتبط با صنعت پالایش و مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
 • انتشار فصل نامه و گاهنامه داخلی و سایت خبری جهت اطلاع رسانی اخبار مرتبط با صنعت پالایش
 • عضویت در انجمن های همگون یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوطه
 • اجرائی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پالایش نفت
 • پیگیری حقوق شرکتهای پالایش از طریق مراجع قانون ( قانون گذاری )( و اجرائی)
 • شفاف سازی فضای کسب و کار در صنعت پالایش
 • برقراری ارتباط مؤثر انجمن فی ما بین پالایشگاهها و وزارت نفت و معاونتهای ذیربط
 • این انجمن در نظر دارد با جمع آوری اطلاعات و بررسی و پژوهش در خصوص مشکلات و معضلات این صنعت زمینه شناخت نیازها و اولویتها فرصتها و تهدید ها را با برنامه ریزی و مشاوره راه حل ارائه نماید و بتواند با حفظ حقوق و استقلال بخش خصوصی با ایجاد تعامل و همگرائی با مجلس شورای اسلامی و دولت محترم خصوصاً وزارت نفت و وزارت کار و رفاه و سازمان مالیاتی فصل جدیدی فی مابین ایجاد نموده و برای ارتقاء این صنعت و کشور عزیز ایران گامی بردارد.